Univerzita třetího věku na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava Chcete se dozvědět více o bezpečnosti? Chcete se seznámit s novými kolegy a získat nové zkušenosti? Chcete si vyzkoušet práci v laboratořích? Chcete se dozvědět něco nového a zajímavého?…

Vážení hasiči, výkonný výbor OSH se opět po prázdninách sešel k řádnému jednání. Na programu byly zejména organizační věci. Příprava shromáždění, schválení organizačních zabezpečení okresních kol mládeže a školení vedoucích mládeže. Dále pak diskuze k upravám stanov, které jdou do…