Važení bratři , Vážené sestry , dovolte mi abych jako člen OORV nastínil záměr rady pro příští rok. Jelikož v roce 2016 se uskuteční Mistroství republiky v TFA a na okrese Blansko se tyhle soutěže v letošním roce rozjely vcelku…

Vážení hasiči, ústřední odborná rada represe vyhlášuje zkoušky k získání odbornosti Hasič I. stupně. Zkoušky se budou konat dne 26. 2. 2016 od 16:00 hod v Hotelu Přibyslav Přihláška Vyhlášení zkoušek   Vaše OSH

Vážené dámy, vážení pánové,   dostává se k Vám první číslo zcela nového Zpravodaje hasičského sportu, který vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Jeho prostřednictvím se každé tři měsíce dozvíte zajímavé informace o činnosti a hlavních aktivitách této instituce.…

Vážení hasiči, kancelář OSH by ráda nechala vytvořit vlastní logo okresního sdružení Blansko. Níže najdete obrázek a také PDF ke stažení prvních dvou návrhů, které vycházejí z ústředního loga. Velice rádi uvítáme věcné připomínky k provedení loga, neváhejte se s…

Vážení kolegové, zveřejňujeme možnosti získat peníze na práci dětí pro rok 2016. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační program, na který dosáhneme i my. O dotaci mohou žádat všechny sbory, které měly k 31. 12. 2014 v evidenci 20 a více…

Na svém řádném zasedání konaném dne 24. října 2015 přijalo Shromáždění starostů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska zásadní dokumenty pro činnosti sdružení v dalším období.   Usnesení Shromáždění starostů Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2016 Plán práce…

Vážení hasiči, druhý zářijový týden zasedal VV, na programu bylo zajištění činnosti pro měsíce září – listopad. Podrobnosti čtěte v zápise.   Vaše OSH

Vážení kolegové, v úterý 23.6. jsme byli vyzváni k dodání potřebných dokumentů potřebných k registraci jednotlivých sborů OSH Blansko. Náš termín k dodání potřebných dokumentů je 10.7. – 31.7. V tomto rozmezí jsme povinni doklady dodat do kanceláře SH ČMS v Praze. Tiskopisy – Souhlas vlastníka nemovité…