Vážení kolegové, zveřejňujeme možnosti získat peníze na práci dětí pro rok 2016. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační program, na který dosáhneme i my. O dotaci mohou žádat všechny sbory, které měly k 31. 12. 2014 v evidenci 20 a více…

Na svém řádném zasedání konaném dne 24. října 2015 přijalo Shromáždění starostů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska zásadní dokumenty pro činnosti sdružení v dalším období.   Usnesení Shromáždění starostů Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2016 Plán práce…