Važení bratři , Vážené sestry , dovolte mi abych jako člen OORV nastínil záměr rady pro příští rok. Jelikož v roce 2016 se uskuteční Mistroství republiky v TFA a na okrese Blansko se tyhle soutěže v letošním roce rozjely vcelku…

Vážení hasiči, ústřední odborná rada represe vyhlášuje zkoušky k získání odbornosti Hasič I. stupně. Zkoušky se budou konat dne 26. 2. 2016 od 16:00 hod v Hotelu Přibyslav Přihláška Vyhlášení zkoušek   Vaše OSH

Vážené dámy, vážení pánové,   dostává se k Vám první číslo zcela nového Zpravodaje hasičského sportu, který vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Jeho prostřednictvím se každé tři měsíce dozvíte zajímavé informace o činnosti a hlavních aktivitách této instituce.…