Vážené sestry a vážení bratři, v sobotu 16.4.2016 se uskutečnil v Boskovicích Hasičský den. Akce na jejíž přípravě, ale i samotném průběhu se podílela velká řada z Vás. Rád bych svým jménem, ale i jménem výkonného výboru OSH Blansko poděkoval…

Vážení hasiči, odborná rada represe vydává následující pokyn k provedení základních kol PS v roce 2016. Přejeme Vám hodně zdaru těšíme se na setkání s nejlepšími z okrsků.   Za OORR Michal Kobylka OZ základních kol | Přihláška PS |…