Shromáždění starostů OSH

Na svém řádném zasedání konaném dne 24. října 2015 přijalo Shromáždění starostů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska zásadní dokumenty pro činnosti sdružení v dalším období.

 

Usnesení Shromáždění starostů

Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2016

Plán práce ústředních výkonných a rozhodovacích orgánů na rok 2016

Prohlášení Shromáždění starostů ke vzniku a činnosti „Komory velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů“

Pokyn k zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS po V. sjezdu SH ČMS (2015/2016)

Výzva Hasičské čtení 2