OSH Blansko

Okresní sdružení hasičů Blansko je organizační jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Řídí se Stanovami SH ČMS, Hlavou osmou.

Koordinuje a řídí činnost SDH ve své působnosti.

 

Orgány OSH Blansko:

Shromáždění delegátů sborů

Shromážedění představitelů sborů

Výkonný výbor OSH

Starosta OSH

Odborné rady OSH (velitelů, mládeže, prevence)

Kontrolní a revizní rada OSH

Okrskové orgány