Organizační řád 2018

Organizační řád 2018

Přílohy:

 1. Organizační struktura
 2. Zrušení zánik OJ SDH
 3. Zrušení zánik OJ OSH
 4. Členský průkaz SH ČMS
 5. Členská přihláška + informace OÚ  – Přihláška Hasič s možností zápisu  – Přihláška Mladý hasič s možností zápisu
 6. Zápis a změny ve spolkovém rejstříku
 7. Vzor dekretu
 8. Průkaz funkcionáře
 9. Průkaz zaměstnanecký
 10. Vzory razítek
 11. Registrační listy a přílohy k Registračním listům
 12. Generální plná moc

 

Informace se zpracováním osobních údajů člena SH ČMS

Často kladené otázky k ÚOOÚ činnosti spolků

Nové informace pro pobočné spolky SH ČMS k GDPR

Přihláška a evidenční karta člena SH ČMS