Vážení hasiči, ústřední odborná rada represe vyhlášuje zkoušky k získání odbornosti Hasič I. stupně. Zkoušky se budou konat dne 26. 2. 2016 od 16:00 hod v Hotelu Přibyslav Přihláška Vyhlášení zkoušek   Vaše OSH

Vážené dámy, vážení pánové,   dostává se k Vám první číslo zcela nového Zpravodaje hasičského sportu, který vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Jeho prostřednictvím se každé tři měsíce dozvíte zajímavé informace o činnosti a hlavních aktivitách této instituce.…

Na svém řádném zasedání konaném dne 24. října 2015 přijalo Shromáždění starostů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska zásadní dokumenty pro činnosti sdružení v dalším období.   Usnesení Shromáždění starostů Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2016 Plán práce…

Vážení členové, ústředím byly dopracovány a zveřejněny nové verze dokumentů: Jednací a volební řád a Oganizační řád  Kompletní soubory ke stažení najdete na www.dh.cz a také na našem webu v sekci Dokumenty. Pečlivě si je prostudujte a seznamte se s aktuálním…

Vážení hasiči, v souvislostmi se změnami v OZ a nutné přeregistraci spolků u rejstříkového soudu dochází ke změnám některých dokumentů v organizačním řádu – příloha 10 a registrační listy.   Žádáme všechny odpovědné zástupce sborů a okrsků, aby se se…

Vážení hasiči, věříme. že vzdělávání funkcionářů je pilířem kvalitní organizace. Ústředí proto opět vyhlašuje tříletý vzdělávací kurz, který bude probíhat v letech 2015 – 2017. Univerzita dobrovolného hasiče Náplň a podrobnosti najdete v informačním letáku Přihlášky dle místa konání: Přibyslav…

Vážení hasiči, pokud máte chuť a dostatek času seznámit se s činností na úrovni ústředí, můžete se podrobně začíst do výroční zprávy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Příjemné čtení přeje OSH. Výroční zpráva SH ČMS