Vážení hasiči, zveřejňujeme zápis z posledního VV v roce 2015. Zejména věnujte pozornost dokumentu výpůjční řád, který opět umožňuje zapůjčení materiálu OSH za definovaných podmínek. V plánu práce se můžete seznámit se stěžejními body činnosti VV. Do nového roku Vám…

Vážení hasiči, výkonný výbor OSH se opět po prázdninách sešel k řádnému jednání. Na programu byly zejména organizační věci. Příprava shromáždění, schválení organizačních zabezpečení okresních kol mládeže a školení vedoucích mládeže. Dále pak diskuze k upravám stanov, které jdou do…

18Vážení hasiči, vážené hasičky, První čtvrtletí tohoto roku patřilo zejména výročním valným hromadám sborů a okrsků a kulturním akcím pořádaným sbory dobrovolných hasičů. Nyní začíná jaro, které s sebou přináší spoustu „venkovní činnosti“. Dne 9. 4. se sešel výkonný výbor…

Vážení hasiči, poprvé v letošním roce se sešel výkonný výbor OSH a to ve středu 12. února. Zápis z jednání najdete níže. V přílohách se pak dočtete o zajištění soutěže Požární ochrana očima dětí (příloha 1), termín dodání všech prací…

10Výkonný výbor OSH se sešel letos naposledy ve středu 4. prosince. Na programu toho bylo velmi mnoho a kompletní zápis si můžete přečíst níže. Z hlavních bodů stojí pozornost uspíšení okresního kola PS (v plánu na květen). Možnosti zakoupení pamětní…

Vážení bratři hasiči, vážené sestry hasičky, níže zvěřejňujeme očekávané zápisy ze shromáždění představitelů. Přejeme příjemné čtení. Zápis I Usnesení I Zaměření OSH 2014 I info Shromáždění starostů OSH I Reklama Dílčí zprávy: OORM I OORV I OORP I ZH I…