Dotace MŠMT na činnost kolektivů MH

Vážení kolegové,

zveřejňujeme odkaz na Metodický pokyn k čerpání dotací poskytnutých Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

Termín zaslání žádostí na tábory na OSH je 10. května 2018