Schéma udělování vyznamenání

Zdroj: SDH Suchý

Následující schémata znázorňují systém udělování vyznamenání hasičům dle platného statutu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Barevné bloky naznačují, kdo vyznamenání uděluje. Šipky znázorňují návaznost vyznamenání s případnými omezeními.

Podobná pravidla existují i pro vyznamenání udělovaná organizačním jednotkám (většinou sborům):