Požární ochrana očima dětí

Každoroční celonárodní literárně-výtvarná soutěž určená pro školská (mateřské, základní, umělecké a další školy) i mimoškolská (DDM, sbory dobrovolných hasičů, skautské oddíly, apod.) zařízení.

Výsledky

2024: okresní kolo

2023: okresní kolo | krajské kolo

2022: okresní kolo | krajské kolo

2021: okresní kolo | krajské kolo

2020: okresní kolo | republikové kolo

2019: okresní kolo

2018: okresní kolo

2014: okresní a krajské kolo | republikové kolo

2013: okresní kolo | krajské kolo | republikové kolo