Okresní odborná rada historie a muzejnictví

Vedoucí odborné rady

Pavol Herda

SDH Benešov

Členové