Okresní odborná rada historie a muzejnictví

Vedoucí odborné rady

Pavol Herda

SDH Benešov

Členové

  1. Jaroslav Bárta
  2. Rudolf Krajíček
  3. Milan Křivánek
  4. František Nečas – SDH Valchov
  5. PhDr. Roman Malach
  6. doc. RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. – SDH Suchý