Okresní odborná rada historie a muzejnictví

Vedoucí odborné rady

Pavol Herda

SDH Benešov

Členové

  1. Jaroslav Bárta
  2. Antonín Habala
  3. Rudolf Krajíček
  4. Milan Křivánek
  5. František Nečas – SDH Valchov
  6. PhDr. Roman Malach
  7. RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. – SDH Suchý