Dotace MŠMT na činnost kolektivů MH

Vážení kolegové,

zveřejňujeme možnosti získat peníze na práci dětí pro rok 2016.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační program, na který dosáhneme i my.

O dotaci mohou žádat všechny sbory, které měly k 31. 12. 2014 v evidenci 20 a více dětí a mládeže do 18 let – POZOR DÁ SE TO JEDNODUŠE OVĚŘIT.

Další výhodou je, že sbor nemusí vést podvojné účetnictví – účetní evidence je nutností (jednoduché účetnictví).

Vyplnění žádosti je velmi jednoduché tiskopis o dvou stránkách plus dvě přílohy, kde termín odeslání žádostí je do 13. Listopadu 2015.

Dotace je v plné výši nákladů tedy bez vlastní spoluúčasti.

Doporučená výše je 5.000,- Kč na dítě.

Dotace se dá využít zabezpečení sportovního vybavení a výstroje sportovních aktivit dětí a mládeže. Personální zabezpečení činnosti není vhodná na tuto dotaci.

 

Postup:

Stránky MŠMT ČR – sport – dotace – zveřejnění programu VIII – žádosti formuláře – dokument ke stažení – Žádost na program VIII neinvestiční dotace na rok 2016.

–          Vyplnit stránku 1 a 2, stránku 3 nevyplňovat, podepíše starosta sboru, razítko

–          Příloha č. 1 „VÝPIS ZE SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU“ získáte na stránkách justice.cz, mohou nastat dvě varianty 1)váš sbor je již nově evidován – ve výpisu najdete veškeré údaje, které jste dokladovali pro centrální evidenci – sídlo sboru, starosta atd. V TOMTO PŘÍPADĚ MÁTE ŠTĚSTÍ A STAČÍ VÁM ZÁPIS VYTISKNOUT

2) váš sbor ještě není nově evidován – v evidenci se objeví jen název a adresa, není uveden starosta – musíte k tomuto výpisu doložit úředně ověřené usnesení výroční valné hromady kdy byl zvolen starosta.

 

–          PŘÍLOHA č. 2 OVĚŘENÝ DOKLAD O ZŘÍZENÍ ÚČTU

 

Žádné jiné doklady nemusíte dokládat (stanovy atd.)

Veškeré materiály oskenujete a v PDF formátu a uložte na přenosný nosič CD nebo DVD.

Přiložte k písemné podobě žádosti a zašlete do 13. 11. 2015 na adresu uvedenou na tiskopise

===========

Dokumenty zaslané z ústředí:

Výzva SDH | Dotační program – vyhlášení + dodatek

žádost | vzor vyplnění žádosti

vzory – usnesení VVH | výpis z justice 1 | výpis z justice 2

===========

Dne 9. 11. 2015 zveřejnilo MŠMT další část odpovědí na často kladené dotazy k Programu VIII. Tyto zveřejňujeme a v reakci na ně uvádíme dopřesnění, které se týká zejména bankovních účtů SDH respektive jejich dokladování.

 

Vše naleznete na www.dh.cz u článku k vyhlášení Programu VIII: http://bit.ly/1QdJkke (přímý odkaz na uvedený článek).