Požární ochrana očima dětí a mládeže 2024

Byl vyhlášen další ročník celonárodní literárně-výtvarné soutěže určená pro školská (mateřské, základní, umělecké a další školy) i mimoškolská (DDM, sbory dobrovolných hasičů, skautské oddíly, apod.) zařízení. Podrobnosti na webu dh.cz.