Požární ochrana očima dětí – elektronické zaslání prací

Jelikož jsou děti stále doma na distanční výuce, přinášíme možnost odevzdání prací v elektronické podobě. Buď formou scanu, nebo zaslání fotografie s obrázkem. Důležitou přílohou v takovém případě je dokument s názvem „PRŮVODNÍ LIST POODM 2021„. V tomto dokumentu účastník soutěže vyplní přiloženou tabulku vč. vyjádření GDPR.

  • Obrázek a dokument „POODM 2021“ pojmenuje svým jménem a kategorií.
  • Dokumenty zašlete na adresu osh.blansko@c-mail.cz. Jako předmět uveďte „POODM“.
  • Připomínáme, že termín pro odeslání tří nejlepších prací v každé kategorii na OSH Blansko je nejpozději do 26. 3. 2021.