Pozvánka na odborný seminář prevence

Dle Metodického pokynu pro získání a prodlužování odznaku odbornosti Preventista II. a III. stupně schváleného VV SH ČMS dne 28. 1. 2016 pořádá Okresní odborná rada prevence odborný seminář pro preventisty SDH, držitelů odbornosti preventista všech stupňů, členy OORP a další zájemce o prevenci.

Termín: 3.11.2021 v 17:00 hodin

Místo konání: Hasičská zbrojnice Doubravice nad Svitavou

Přednášejícím bude nprap. Pivoňka Antonín

Upozornění pro držitele odborností III. a II. stupně: Dle výše jmenovaného metodického pokynu je nutné se těchto seminářů zúčastnit minimálně 3 během 5 let od data posledního získaní odbornosti, aby byla zachována platnost osvědčení preventista III. nebo II. Stupně.

Mgr. Milan Vykydal, starosta OSH

Roman Bárta, vedoucí OORP