Programu VIII. na rok 2017 – výroční zpráva spolku za rok 2015

Opět změna u Programu VIII. na rok 2017 –  výroční zpráva spolku za rok 2015
by se měla týkat opravdu žadatele, původní informace z MŠMT byla, že může být použita výroční zpráva hlavního spolku pouze s ekonomickými údaji konkrétního žadatele, dnes mi bylo panem Šteflem sděleno, že by se celá výroční zpráva měla týkat konkrétního žadatele – tedy žádajícího sportovního klubu / SDH. V souvislosti s tím Vám zasílám strukturu výroční zprávy, podle kterého si mohou žadatelé svou výroční zprávu sestavit – je opravdu velmi jednoduchá a není problém ji vypracovat. Ten kdo již zaslat dle původní informace výroční zprávu hlavního spolku s eko nomickými údaji žadatele, může dodatečně vložit do informačního systému MŠMT – DOKUMENTY (tam, kam se vkládaly všechny povinné přílohy).