Seminář prevence

Dle Metodického pokynu pro získání a prodlužování odznaku odbornosti Preventista II. a III. stupně schváleného VV SH ČMS dne 28. 1. 2016 pořádá Okresní odborná rada prevence odborný seminář pro preventisty SDH, držitelů odbornosti preventista všech stupňů, členy OORP a další zájemce o prevenci.

Termín: 1. 4. 2023 v 9:00 hodin

Místo konání: Hasičská zbrojnice Doubravice nad Svitavou

Upozornění pro držitele odborností III. a II. Stupně.

Dle výše jmenovaného metodického pokynu je nutné se těchto seminářů zúčastnit minimálně 3x během 5 let od datumu posledního získaní odbornosti, aby byla zachována platnost osvědčení preventista III. nebo II. Stupně.

Za OORP Blansko: Bárta Roman, vedoucí OORP