Seminář pro velitele jednotek a družstev JSDH

Zveme vás účasti na semináři pro velitele dobrovolných jednotek. Uzávěrka pro podání
přihlášky je dne 1. října 2022
, cena 1550 Kč za osobu. Podrobnisti v PDF dokumentu: