Zkoušky odbornosti Preventista II. a III. stupně

Dle Metodického pokynu pro získání odznaku odbornosti Preventista II. a III. stupně schváleného VV SH ČMS dne 28. 1. 2016 a testových otázek, pořádá Okresní odborná rada prevence školení pro získání odbornosti Preventista II. a III. Stupně zakončené zkouškou.

Termín: 1. 4. 2023 od 9:00 hodin pro odbornost II. Stupně a III. Stupně

Místo konání: hasičská zbrojnice Doubravice nad Svitavou

Kdo se může zúčastnit? Školení Preventista III. stupně se mohou zúčastnit řádní členi SH ČMS. Školení Preventista II. stupně se mohou zúčastnit řádní členi SH ČMS, kteří mají platnou odbornost Preventista III. Stupně.

Jak se přihlásit? Odesláním návratky do 21. 3. 2023 na e-mail: RomanBarta@email.cz nebo osh.blansko@c-mail.cz

Metodický pokyn a testové otázky možné stáhnout na www.dh.cz v sekci prevence

Za OORP Blansko: Bárta Roman, vedoucí OORP