Zkoušky odbornosti Hasič II. a III. stupně

Dle Metodického pokynu pro získání odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupně schváleného VV SH ČMS dne 19.6.2014 a testových otázek vyhlašuje

Okresní odborná rada represe zkoušky pro získání odbornosti Hasič II. a III. stupně.

Termín: 9.3.2019 v 9hod

Místo: kulturní dům Pamětice

Více info ZDE