Dotace MTZ pro SDH

Čerpání dotací na MTZ SDH pracujících s mládeží.

Kdo má zájem o čerpání této dotace, přihlásí se na mailu OSH Blansko, a to do 17.9.2017 s uvedením SDH a uvedením věcí MTZ, na které bude dotace čerpána vč. předpokládaných nákladů.

Zájemce musí splnit podmínky dle Metodického pokynu k čerpání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2017, vše najdete na ZDE!

 

S SDH bude uzavřena Dílčí dohoda dle přílohy č.9 daného Metodického pokynu. K čerpání dotace v letošním roce není třeba vést podvojné účetnictví! Podmínkou přidělení dotace mj. je, že SDH k dotaci dodá min. 30% částky z vlastních zdrojů.

O výši přidělené dotace rozhodne vedení OSH podle finančních možností a počtu žádostí do 20.9.2017, dotace musí být vyúčtována do začátku listopadu.