Category: OSH

Zprávy a výkonného výboru, kanceláře OSH, oznámení okresního významu, pozvánky, apod.

Poděkování

Vážené sestry, vážení bratři hasiči, chci vám jménem Výkonného výboru OSH Blansko, ale jménem svým poděkovat za váš přístup k událostem...

Nový kontakt pro HVP

Na základě informací z Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. informujeme členy a sbory SH ČMS okresu Blansko, že pan Zdeněk Špaček...

Elektronický peněžní deník

SDH Osík umístil na svůj web novou verzi peněžního deníku, který umožňuje přehledně vést daňovou evidenci sborů a zejména pak...

Přiřazení členů VV k okrskům

Ke každému okrsku byl přiřazen jeden člen výkonného výboru OSH Blansko. Toto přiřazení můžete nyní nalézt v sekci Okrsky a...

PF 2021

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků, klid, pohodu a mnoho úspěchů v novém roce.