Vzniká kniha o jihomoravských dobrovolných hasičích

Krajskému sdružení hasičů Jihomoravského kraje se podařilo získat finance na vydání publikace o dobrovolných hasičích na jižní Moravě. Kniha ale musí být vydána již letos někdy na podzim. Pro okres Blansko je rezervováno 80 stránek A4. Na těchto stránkách budeme prezentovat OSH i jednotlivé sbory.

Proto žádáme sbory o zaslání krátké prezentace zaměřené na historii sboru, úspěchy, zajímavosti atd. Rozsah přibližně 250 slov. Níže je ukázka pro inspiraci. V případě, že se sejde větší množství textu, budeme po vašem souhlasu krátit.

Je možné přiložit maximálně 2 fotografie. V žádném případě nesmí být použity fotografie z cizích zdrojů! Proto u fotografií, které budete chtít zveřejnit, musí být doloženo jejich pořízení sborem, např. doložením kopie z kroniky sboru nebo archívu sboru. Fotografie musí mít dostatečnou kvalitu (rozlišení) pro tisk. I proto je přikládejte zvlášť, nikoli vložené přímo do Wordu apod. Fotografie je třeba doplnit popisem.

Vzhledem k velmi krátkému času na přípravu publikace je nutné zaslat materiály na OSH nejpozději do 15. 3. 2024.

Ukázka pro inspiraci: