EET – Elektronická Evidence Tržeb

16.září 2016 vyšel v 17.čísle HN článek „Sbory si elektronické pokladny kupovat nemusí“, ve kterém jsou informace, které zajímají většinu sborů našeho okresu. Pro ty, kterým tyto informace unikly, krátká citace.

Cituji: „……..I když zavedení výrazné novinky doprovází  mnoho nejasností , ve vztahu k činnosti naprosté většiny sborů dobrovolných hasičů je situace jasná: „Na tržby související s hlavní činností sboru se povinnost elektrické evidence tržeb nevztahuje a nevztahuje se ani na tržby sboru související s drobnou vedlejší podnikatelskou činností,“ říká hlavní ekonom Sdružení hasičů ČMS Ing. Michal Sojka. Ministerstvo financí již upřesnilo definici „drobné vedlejší podnikatelské činnosti“. Za takovouto činnost nepovažuje aktivity, při kterých obrat nepřekročí hranici 175 tisíc korun, což je pro sbory, které občas prodávají občerstvení při soutěžích a plesech, hranice natolik vysoká, že se jich EET týkat nebude.

Elektronická evidence tržeb se může týkat sborů, které provozují vlastní hospodu, ubytovnu, prodejnu či jinou živnost.   …………..

……….. V případě, že si sbor není jistý charakterem své činnosti, může požádat příslušný finanční úřad o závazné posouzení. Správce daně na základě údajů uvedených v žádosti posoudí, zda jsou dané tržby s přihlédnutím ke všem podmínkám evidovanými tržbami či nikoliv a vydá sboru závazné posouzení, zda má či nemá tržby z některé své činnosti evidovat. Tato žádost však bude podléhat správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč.“ Konec citace.