Elektronický peněžní deník

SDH Osík umístil na svůj web novou verzi peněžního deníku, který umožňuje přehledně vést daňovou evidenci sborů a zejména pak automaticky získat podklady pro daňové přiznání a rovněž přehled o majetku a závazcích, který se posílá na obchodní rejstřík. Dle informací autora formuláře a hospodáře SDH Osík Michal Zölfla byla v nové verzi 8 opravena chyba v kontrole příjmů a výdajů a dále byla aktualizována verze výstupů pro daňové přiznání za rok 2020 (vzor č. 31), které však nepřináší pro hasiče žádné podstatné změny.