Květinkový den proti rakovině

Vážení přátelé – dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás se žádostí o pomoc při jubilejním 20. ročníku veřejné sbírky a
preventivní akce Ligy proti rakovině Praha „Český den proti rakovině“. Vloni se při této sbírkové preventivní akci také díky nezištné pomoci mnoha členů SH ČMS, které je dlouholetým partnerem sbírky, podařilo na boj proti rakovině získat více než 18 mil. Kč a bylo rozdáno téměř
750.000 letáků s informacemi o možnostech prevence nádorových onemocnění. Doufáme, že v roce letošním, kdy Liga proti rakovině Praha pořádá jubilejní 20. ročník, bude sbírka neméně úspěšná. Snažíme se proto stále získávat nové dobrovolníky, zvláště na menších městech a obcích, kde se lidé zatím nemají možnost se s touto akcí setkat. Je-li ve Vašich možnostech s nabízením žlutých kytiček a rozdáváním letáků s informacemi o možnostech prevence rakoviny pomoci, rádi Vás v řadách našich dobrovolníků přivítáme. Zapojit se
můžete jako organizace i jako jednotlivec. Uvítáme spolupráci v jakémkoli rozsahu – jsme rádi za každý
rozdaný letáček a prodanou kytičku! Z nabízení kytiček nemusíte mít strach – lidé akci dobře znají, díky dlouhé tradici jí důvěřují a často sami prodejce vyhledávají. Jak již možná víte, Český den proti rakovině 2016 proběhne ve středu 11. května. Tematicky budou sbírka a preventivní letáky zaměřeny na rakovinu prsu u žen a u mužů. Barva stužky u kytiček bude letos růžová a minimální prodejní cena zůstává stále 20 Kč, což umožňuje velmi dobrou prodejnost kytiček. V příloze Vám posíláme přihlášku – objednávku na kytičky a pokladní vaky. Uzávěrka přihlášek je
14. března 2016, avšak prodloužení termínu uzávěrky po dohodě není problém. Vyplněné přihlášky můžete posílat e-mailem nebo poštou. Pokud budete mít k organizaci sbírky nebo vyplnění přihlášky jakékoli dotazy, jsme Vám kdykoli k dispozici na tel. č. 603 546 116 nebo e-mailu
jana.mauleova@arcadia.cz. Budeme doufat ve Vaši podporu a těšit se na všechny nové spolupracovníky! Předem děkujeme! Za organizátory Českého dne proti rakovině 2016 pro Ligu proti rakovině Praha s přáním krásných dní

Jana Mauleová

Arcadia Praha, s.r.o.
603 546 116, jana.mauleova@arcadia.cz, www.denprotirakovine.cz

Dopis | základní informace | přihláška