Nový statut vyznamenání

Vážení hasiči.

připomínáme, že od 1. 1. 2014 vešel v platnost nový statut vyznamenání,  je v něm obsaženo mnoho zásadních změn, zejména co se týče nároků na vyznamenání a lhůt pro jejich udělování. Bohužel stále přicházejí žádosti, kde tyto novinky nejsou reflektovány.

 

Dbejte proto ve Vašich návrzích na vyznamenání na to, aby vše bylo v souladu s platným předpisem, neboť neúplné nebo nesprávně vyplněné návrhy jsou a budou zamítány ve všech stupních (OSH, KSH, ústředí).

Nastudujte si proto dopředu požadavky, ať jsou Vaše nové návrhy již správně. Pokud byste si nevěděli rady, obraťte se na kancelář OSH.