Poděkování

Vážené sestry, vážení bratři hasiči, chci vám jménem Výkonného výboru OSH Blansko, ale jménem svým poděkovat za váš přístup k událostem na jižní Moravě. Poděkování patří všem členům JSDH, kteří zasahovali, zasahují a zasahovat ještě budou na likvidaci následků tornáda. Ne menší dík patří všem sborům, ale i jednotlivcům, kteří se vydal na jih a jako dobrovolnici pomáhali. Obracím s velkou prosbou na všechny, kteří plánují takovou akci uskutečnit. Je logické, že s postupem času dochází k útlumu všech aktivit kolem „tornáda“ – zájem medií a tím i zájem veřejnosti a po skončení akce IZS jsou hrubé práce dokončeny. Přesto bude nutné provést ve všech obcích obrovské kvantum „menších“ prací. Tu dobu budou místní na dně svých sil a do postižené oblasti se již nebudou organizovat kolony dobrovolníků z celé republiky. Prosím mějte tuto skutečnost na paměti a svoji pomoc plánujte, tak abychom mohli pomoci i v pozdější době.

25.6. jsme byli osloveni, abychom se připravili na možnost poskytnout pomoc z řad členů sdružení, kteří nejsou členy jednotek SDH. Oslovil jsem všechny sbory okresu a velice mě potěšil přístup vás všech. Za dva dny byl náš okres schopen postavit cca 200 dobrovolných hasičů, kteří nejsou zařazeni v jednotce.

Samým závěrem, obrovský dík všem, zařazeným či nezařazeným v jednotkách SDH, kteří jsou ochotni pomoci. A hrdě nesou dál heslo, které si zvolili naši předchůdci ………. BLIŽNÍMU KU POMOCI………..

Mgr.  Milan Vykydal
starosta OSH Blansko