Poděkování Okresní odborné rady represe

Okresní odborná rada represe,

děkujeme všem sborům za přízeň a pomoc při zajišťování soutěží a akcí v tomto roce. Jmenovitě pak všem družstvům za účast na okresním kole PS, dále členům rady, technickým četám, rozhodčím a členům štábu, kteří se zapojili do příprav a zasloužili se o hladký průběh soutěže.
Poděkování patří také jednotkám sborů Letovice, Bořitov a HZS Blansko za dodávku vody cisternami a HZS Blansko také za technickou podporu.
Vítězným družstvům patří poděkování za vzorné reprezentování na krajském kole požárního sportu.
V neposlední řadě patří velký dík za podporu a spolupráci kanceláři okresního sdružení hasičů Blansko.

OORR se těší na další spolupráci i v nadcházející sezóně v příštím roce 2018.