Pokyny k provedení základních kol PS

Vážení hasiči,

odborná rada represe vydává následující pokyn k provedení základních kol PS v roce 2016.
Přejeme Vám hodně zdaru těšíme se na setkání s nejlepšími z okrsků.

 

Za OORR
Michal Kobylka

OZ základních kol | Přihláška PS | vyhodnocovací tabulka