Přiřazení členů VV k okrskům

Ke každému okrsku byl přiřazen jeden člen výkonného výboru OSH Blansko. Toto přiřazení můžete nyní nalézt v sekci Okrsky a sbory.