Realizace VVH

Vážení hasiči, starostové, jednatelé, členové výborů,

na pomoc s přípravou výročních valných hromad zveřejňujeme metodické a další dokumenty, které Vás podrobně seznámí zejména s řádnou dokumentací voleb a dalšími náležitostmi, které je nutné odevzdat na OSH. Veškeré texty jsou převzaty z www.DH.cz a obsahují odkazy na dokumenty – např. jednací řád a stanovy 2014, které najdete jak na tomto webu – v sekci dokumenty, tak na stránkách ústředí.

Doporučujeme pročíst si také návrh dělby práce nebo podrobnější Rukověť funkcionáře, abyste si vytvořili funkce ve výborech dle vaší potřeby, protože je možné je slučovat a optimalizovat náplň práce jednotlivých členů.

Věnujte prosím velkou pozornost odpovědnému výběru kandidátů do svých výborů, ale také do orgánů okrsku a okresu. Aktivně vytipovávejte členy, kteří mají zájem o činnost ve sdružení a splňují také nároky na odbornost (přihlédnetě  přitom k čl. 8 stanov – Práva o povinnosti členů orgánů) a navrhněte je na svých VVH do vyšších funkcí (viz hlášení o VVH).

Seznamte svoje členy alespoň rámcově s programem SH ČMS na roky 2015-2020

Všechny dokumenty doručte do kanceláře OSH v řádném termínu.

 

Ve Vašem úsilí přejeme hodně zdaru.

OSH Blansko

 

 

Zabezpečení valných hromad | souhrnné informace pro SDH

Volební valná hromada – povinnosti dokumentace

Hlášení o volební valné hromadě SDH | příloha registračního listu SDH (musí být vytvořeny 3 originály)

Hlášení o volební valné hromadě okrsku

Hlášení SDH za rok 2014 | vysvětlivky k hlášení – lze vyplnit i přes centrální evidenci (návod)