Registrace do SR pro náš okres

Vážení kolegové, v úterý 23.6. jsme byli vyzváni k dodání potřebných dokumentů potřebných k registraci jednotlivých sborů OSH Blansko. Náš termín k dodání potřebných dokumentů je 10.7. – 31.7. V tomto rozmezí jsme povinni doklady dodat do kanceláře SH ČMS v Praze. Tiskopisy – Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla, Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku a Výpis z usnesení valné hromady sboru, naleznete na webových stránkách www.dh.cz nebo níže. Příloha k registračnímu listu SDH vlastní každé SDH.

Dokumenty je nutné následně opatřit ověřenými podpisy a ihned podávat na příslušné OSH, které je pak hromadně odešle Kanceláři k dalšímu zpracování. Připomínám u starostek žen – nezapomínat na rodná jména, a má-li sbor jakékolivživnostenské oprávnění, přiložit výpis z ŽÚ nebo alespoň uvést tuto informaci na lístku u příslušných dokumentů – požadujeme za každý sbor, sepnuté sponkou nebo v euroobalu – přílohu k RL SDH (složení výboru) se správným sídlem, výpis z usnesení valné hromady o volbě starosty, souhlas starosty se&nbs p;zápisem do spolkového rejstříku s ověřeným podpisem a souhlas majitele nemovité věci s umístěním sídla sboru, rovněž s ověřeným podpisem.

Upozorňuji na skutečnost, že je nutné používat předepsané tiskopisy. Tiskopis musíte přiložit k žádosti o souhlas vlastníka nemovitosti. Dále upozorňuji: Dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 5, bod 2, přílohy č.1. Jsme osvobozeni od poplatku za ověření podpisu na těchto dokumentech a to na místech označených CZECH POINT. Tedy obecní úřady, pošty atd.NEPLATÍ PRO NOTÁŘE. Tam zaplatíte.

Veškeré dokumenty je potřeba dodat na OSH Blansko do 20.7.2015.

Věřím, že přistoupíte odpovědně k úkolu, který nás čeká a společně ho splníme ke všeobecné spokojenosti.

S pozdravem

Milan Vykydal – starosta OSH Blansko

 

Tiskopisy:

Souhlas se zápisem SDH | okrsek

Souhlas se sídlem SDH | okrsek

Výpis z usnesení VVH SDH | okrsek