Smuteční oznámení.

S lítostí a zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil bratr Milan Hubený.

Čest jeho památce.

IMG_20180511_0001