Střípky ze shromáždění představitelů sborů v Drnovicích

Vážené sestry hasičky, vážení bratři hasiči,

výroční shromáždění představitelů sborů se uskutečnilo v sobotu 9. listopadu 2013 od 10:00 v kulturním domě v Drnovicích.

Nyní se chci s Vámi podělit o to nejzajímavější a nejdůležitější a to nejen pro ty z Vás kdo zapomněli vyslat své zástupce 🙂

Troška statisky:

OSH Blansko se skládá z 8 271 členů sdružených ve 20 okrscích a 154 sborech dobrovolných hasičů. Z toho 5 695 členů starších 26let, 1 123 členů mezi 18-26lety, 1 341 členů 6-18let a 112 členů ve věku 3-6let. Tato čísla nás činí největším OSH v rámci Jihomoravského kraje a jedním z největších OSH v ČR.

Mimo jiné byly předneseny zprávy o činnosti za uplynulé období – starosta, hospodaření, KRR, OORM, OORV, OORP,  ZH, návrh zaměření činnosti na období následující, pokyny k zajištění VVH sborů a okrsků včetně závazných termínů pro odeslání hlášení.

Jedním z nejdůležitějších bodů programu bylo hlasování o zvýšení členských příspěvků z dosavadních 70 Kč za člena staršího 18let o 10 Kč, které budou přímo alokovány na činnost MH v rámci OSH, neboť dotace se snižují a náklady zůstávají. V roce 2013 činily náklady na pořádání pouze okresních kol Plamene a dorostu více než 79 tisíc. Z výše uvedené statistiky počtu členů vyplývá, že dodatečbých 10 Kč by mělo přinést téměř 68 tisíc Kč na další rozvoj a podporu hasičské mládeže. Návrh po krátké diskuzi a vyjasnění jeho znění z loňského usnesení ze shromáždění prošel velkou většinou hlasů přítomných představitelů sborů. Členské příspěvky odváděné do OSH za rok 2014 budou tedy činit 80 Kč za člena staršího 18let.

Jménem OORM bych chtěl všem sborům, kteří prostřednictvím svých zástupců hlasovali pro tento návrh poděkovat za velmi odpovědný krok, který podporuje rozvoj mládeže jako celku, ikdyž jsme si vědomi, že většina sborů s mládeží nepracuje. Nicméně v dětech je naše budoucnost a jednou budou našimi nástupci.

 

Podrobné informace, zápis a usnesení najdete již brzy v sekci zápisy.

 

Přeji všem příjemné čtení.

Libor Toul

Velitel SDH Borotín, člen OORM Blansko, administrátor webu