Tagged: shromáždění

Shromáždění starostů OSH

Na svém řádném zasedání konaném dne 24. října 2015 přijalo Shromáždění starostů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska zásadní dokumenty...

Shromáždění představitelů

Vážení hasiči, shromáždění představitelů sborů se uskuteční v sobotu 14. 11. 2015 od 10:00 v KD v Rudici. Pozvánka ke...