Tombola

Na základě zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách dochází s účinností od 01.01.2017 ke změnám v povinnostech při pořádání tomboly.
Pořádání tomboly se nově už pouze ohlašuje městskému úřadu, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného konání.
Ohlašuje se tombola, u které výše herní jistiny (počet vydaných losů × jejich cena) činí více než 100.000 Kč. Náležitosti ohlášení jsou uvedeny ve výše uvedeném zákoně.
Tomboly, jejichž jistina nepřekročí 100.000 Kč, se neohlašují vůbec.