Univerzita třetího věku – FBI VŠB TU Ostrava

Univerzita třetího věku na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava
Chcete se dozvědět více o bezpečnosti?
Chcete se seznámit s novými kolegy a získat nové zkušenosti?
Chcete si vyzkoušet práci v laboratořích?
Chcete se dozvědět něco nového a zajímavého?
Chcete se zúčastnit exkurzí?
Podejte si přihlášku a přijďte studovat Univerzitu třetího věku na naší fakultě.

Podmínkou přijetí k tomuto typu vzdělávání je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a věk nad 55 let.

Výuka probíhá v budově fakulty v Ostravě – Výškovicích, ulice Lumírova 13.
Od října bude zahájen nový ročník čtyřsemestrálního kurzu: Požáry, havárie, mimořádné události – zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel (2 semestry za 700,- Kč).

Zájemci o tento druh vzdělávání mají možnost se přihlásit až do 26. září 2014. Více informací lze získat na http://www.fbi.vsb.cz/U3V/cs/ nebo přímo na studijním oddělení na tel. čísle 597 322 824.