Výzva rozhodčí MČR Brno

Přihláška pro Rozhodčí instruktory – účast na MČR v požárním sportu – BRNO 2016

Stalo se již tradicí, že v souvislosti s blížícím se Mistrovstvím profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu, které se bude konat v termínu 26. – 28. srpna 2016 v Brně, čeká Ústřední odbornou radu hasičských soutěží (ÚORHS) sestavit tým rozhodčích MČR.ÚORHS rozhodla, že tým bude složen výhradně z rozhodčích instruktorů PS s platným průkazem, kteří v přihlášce doloží, že v roce 2015 anebo v roce 2016 rozhodovali min. na jedné postupové soutěži od druhého kola výše a na jedné jakékoliv pohárové soutěži. Podmínkou pro nominaci bude také účast na přípravném instruktážním metodickém zaměstnání (IMZ) rozhodčích před samotnou soutěží dne 25. 8. 2016 od 14:00 hod. v Brně. Neúčast na IMZ se rovná vyřazení z týmu rozhodčích. Splňujete-li výše uvedené podmínky a máte-li chuť rozhodovat na této významné soutěži, dovolujeme si Vám nabídnout tento post. Rozhodčím bude uhrazeno ubytování, strava a cestovné dle Směrnice SH ČMS o cestovních náhradách.

Republikový tým rozhodčích SH ČMS může však čítat pouze cca 30 rozhodčích, a tak si dovolujeme požádat o pochopení ty, kteří nebudou na tento post nominováni a do 30. dubna 2016 neobdrží „oficiální pozvánku“.

Máte-li zájem poskytnout své služby, vyplňte nejpozději do 28. února 2016 přihlašovací formulář na www.dh.cz/ostatni/brno-rozhodci
V případě potíží s vyplněním formuláře se obraťte na Michala Kolku, tel.: 222 119 572, mail: michal.kolka@dh.cz

Na základě došlých návratek bude nominován konečný sbor rozhodčích. Budete-li do tohoto sboru delegováni, oznámíme Vám tuto skutečnost prostřednictvím „oficiální pozvánky“ nejpozději do 30. dubna 2016.

Další informace vám budou doručeny na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce!

Termín pro zaslání přihlášek je do 28. 2. 2016, přihlášky mohou zájemci vyplňovat na www.dh.cz/ostatni/brno-rozhodci

PDF ke stažení