Zápis VV 12. 2. 2014

Vážení hasiči,

poprvé v letošním roce se sešel výkonný výbor OSH a to ve středu 12. února. Zápis z jednání najdete níže. V přílohách se pak dočtete o zajištění soutěže Požární ochrana očima dětí (příloha 1), termín dodání všech prací do kanceláře OSH je stanoven na 11. dubna 2014, dále pak pokyny k uspořádání okrskových kol v PS a termín okresního kola PS (příloha 2).Užitečné informace o udělování vyznamenání obsahují přílohy 2a a 2b. Statistiku požárovosti na okrese Blansko osvětlí příloha 3. Pokyny k veřejné sbírce proti rakovině najdete v příloze 4 a výzvu KSH ke spolupráci na MČR hry Plamen a dorostu můžete prostudovat jako přílohu č. 5.

 

Přejeme příjemné čtení.

Vaše OSH

 

Zápis

Příloha 1 | Příloha 2 | Příloha 2a | Příloha 2b | Příloha 3 | Příloha 4 | Příloha 5