Zápis ze shromáždění představitelů sborů

V sekci Výkonný výbor -> Shromáždění sborů jsou výstupy z posledního shromáždění konaného 26. 3. 2022 v Cetkovicích. Mimo jiné bylo na shromáždění schváleno navýšení odvodů členských příspěvků.