Změny v organizačním řádu

Vážení hasiči,

v souvislostmi se změnami v OZ a nutné přeregistraci spolků u rejstříkového soudu dochází ke změnám některých dokumentů v organizačním řádu – příloha 10 a registrační listy.

 

Žádáme všechny odpovědné zástupce sborů a okrsků, aby se se změnami seznámili formou průvodního dopisu z kanceláře ústředí, kde jsou podrobně popsány. O dalším harmonogramu a potřebných krocích ze strany sborů bude průběžně informováno.

Vzory razítek (příloha 10 OŘ)

Registrační list SDH I Příloha

Registrační list okrsku I Příloha | pokyn z ústředí

 

Dokumenty pro zápis do spolkového rejstříku

Souhlas se zápisem SDH | okrsek

Souhlas se sídlem SDH | okrsek

Výpis z usnesení VVH SDH | okrsek

 

Veškeré podklady najdete v sekci dokumenty a také na oficiálních stránkách www.dh.cz