Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní závěrky

Vážení hasiči,

jelikož jste spolky (jednotlivá SDH a také okrsky), tak podle zákona č. 89/2012Sb. Občanský zákoník, jste povinni Zveřejňovat Přehled o majetku a závazcích. Tento dokument za rok 2016 (zpětně se nevypisuje) dodejte na OSH do 31. 5. 2017.

Metodický pokyn č. 4/2016 Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní závěrky

V případě jednoduchého účetnictví, vypňujete pouze tento přehled

V případě podvojného účetnictví se jedná o účetní rozvahu a tento přehled