Stanovy SH ČMS 2017

Od 1. září 2017 nabývají účinnost nové stanovy SH ČMS se změnami, které byly schváleny na SS OSH dne 22. 4. 2017.

Stanovy jsou zaslány i k soudu do Veřejného rejstříku a Sbírky listin kde je pro svoji potřebu můžete vyhledat na www.justice.cz po zadání IČ: 00442739.

Účinnost Stanov je od 1. 9. 2017.

Stanovy ve formátu pdf naleznete na našich stránkách v sekci OSH Blansko