Author: Martin Janíček

Smuteční oznámení.

S lítostí a zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil bratr Milan Hubený. Čest jeho památce.

Dotace MŠMT na činnost kolektivů MH

Vážení kolegové, zveřejňujeme odkaz na Metodický pokyn k čerpání dotací poskytnutých Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Termín zaslání žádostí na tábory...

17. Hasičská pouť ve Křtinách

Zveme všechny SDH na 17. Hasičskou pouť do Křtin, která se tentokrát koná pod záštitou hejtmana jako hasičská  pouť Jihomoravského...

ZRUŠENÍ ŠKOLENÍ !!!

Vážení kolegové, dnes jsme obdrželi zprávu od Ing. Aulického, který se omlouvá, ale vzhledem k nemoci musí zrušit plánované školení. Bohužel...